MER INFO OM SEMINARER OG ANDRE PROGRAMPOSTER

På fredag under Åpen Himmel er det duket for seminarer! Bolk 1 fra kl. 16-17 og bolk 2 fra 18-19. Seminarene varer i ca. 45 min og under finner du oversikten over hva du kan velge mellom i de ulike bolkene:-) Håper du finner noe som trigger deg!

Under finner du også info mer om andre programposter:-)

 

Publisert: 27.07.2017 19:16

Bolk 1 fredag 28.7 kl. 16-17

 1. Seminar
  Eric Johnson og Nathan Edwardson. Rom: Normisjonshallen

  Nathan Edwardson og Eric Johnson holder begge til i Redding, California, hvor de leder menighetene The Stirring Church og Bethel Church. I dette seminaret vil de fortelle om hvordan de jobber sammen for å bety en forskjell i sitt lokalsamfunn, blant annet i møte med lokale myndigheter. 

  Familieverdier 2017
  John Arve og Gunn Bjørg Lunde, pastorpar i Familiekirken Sandnes, gift i 36 år. Rom: Peisestue hovedbygg

  John Arve og Gunn Bjørg deler av sin erfaring og underviser enkle og praktiske virkemidler for å leve i en god relasjon med barn og tenåringer og å ta vare på hverandre som par i denne fasen av livet. Konflikthåndtering - Kommunikasjon - Relasjon

  Gunn Bjørg og John Arve har vært gift i 36 år, har fire sønner, 2 svigerdøtre og barnebarn. De er pastorpar i Familiekirken, Sandnes, har lang erfaring fra psykiatri og barnevern, og eget foretak som familieterapeut og coach.

  Åndelig dømmekraft – for alle og enhver
  Morten Edvardsen, pastor i Tønsberg Frikirke. Rom: Klasserom 1 hovedbygg

  Jissakars sønner kjente tidene og visste hva Israel måtte gjøre. (1. Krøn. 12,32) Hva var det disse gjorde? Jo, de utøvde åndelig dømmekraft, og talte og handlet ut fra den visdom som ble gitt dem ved Den Hellige Ånd. Denne evnen og ferdigheten er ikke mindre viktig i kirkens tid. Også i våre dager kan vi lære oss å koble oss på den åndelige virkeligheten, så Den Hellige Ånd kan få gi sin visdom og sin rettledning inn i kirken. Dette er ingen presis viten og ingen øvelse for individualister, men utøves i troens felleskap der vi alle er hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus.

  To fisker, fem brød, to kvinner med to tomme hender
  Marit og Chakreya, ledere i IMI Kirkens internasjonale arbeid i Asia. Rom: KidsCamp-teltet

  Unn deg et nærmøte med to kvinner som i hver sine områder forvandler samfunnet. Chakreya Choun fra Kambodsja har ut fra sitt eget hjem bygget engelsksenter og studentmenighet og ledet flere hundre mennesker til tro. De siste årene har Chakreya ledet et lederseminar som i dag trener 2000 ledere. Fra et beskjedent utgangspunkt har hun i dag blitt en av mest innflytelsesrike lederne i Kambodsja.

  Sammen med henne treffer du Marit. Hun jobber i kommunistisk land hvor hun har bygget opp et skoleprosjekt som har fått anerkjennelse helt til topps i landets regjering. Fattige barn får opptil 18 års skolegang og lærerstudenter dyktiggjøres for tjeneste i jungelen der ingen andre vil jobbe. Kom på seminar for å møte to kvinner som med tommer hender er med på å forvandle landene sine.

  På seminaret vil du også treffe staben i IMI Internasjonal; Kjartan Sørheim, Steve Bruns, Morten Berge og Terje Høyland.

  Min plass i forhold til folkekirken
  Bård og Mette Boye, sokneprest og del av lederteamet i Jørpeland. Rom: Klasserom 2 hovedbygg

  Er du en del av folkekirken eller ønsker å stå i en samarbeids- og enhetsrelasjon til Den norsk kirke? Vårt ønske er at du skal modnes i din relasjon til kirken der du er. Det vil bli en kort innledning om betydning av enhet; også i forhold til folkekirken, om utfordringer og muligheter. Deretter blir det samtale i gruppe og mulighet personlig betjening i etterkant.

  Bård er sokneprest i Jørpeland. Mette er en del av lederteamet der samtidig som hun reiser rundt i ulike sammenhenger som forkynner og veileder innenfor konfliktløsing og stabsutvikling.

  Planting av nye fellesskap. Hvordan komme i gang?
  Jann Even Andresen, pastor i Salem menighet i Trondheim og leder for byarbeidet i Normisjon. Rom: Møterom hovedbygg

  Det kristne fellesskapet er et av redskapene Gud vil bruke for at mennesker skal få et møte med Jesus og bli hans disipler. Da er det viktig at det finnes levende menigheter og fellesskap i bygd og by. Hør mer om hvordan man kan starte nye fellesskap som når nye mennesker.

  Jann Even er 56 år, gift med Kjellaug, bor i Trondheim og har jobbet i menighet i over 30 år. Han er hovedpastor i Salem menighet og leder for byarbeidet i Normisjon. Han er også menighetsveileder i Naturlig menighetsutvikling.

  Sammen som familie
  Laila Helvig, leder i IMI Kirkens barne- og familiearbeid. Rom: Bønnehuset

  Hvordan kan vi la Jesus og troen vår få en naturlig plass i familien midt i en travel hverdag? Laila vil dele noen enkle erfaringer om hvordan de som familie har levd med Jesus i hverdagen. Familiene vil få tid til å be sammen, og lytte til Gud sammen i løpet av seminaret. For barn og voksne.  

  Kalt utenfor kirken

  Kristoffer Stokke, leder for investeringsselskap og tidligere pastor. Rom: Auditorium hovedbygg

  Vi er alle kalt til å spre Guds rike. For de som har sitt arbeid i kirken er kallet ofte lett å sette ord på fordi det er knyttet til en kirkelig oppgave eller tittel. Hva når man opplever at Guds ledelse leder inn i arbeid utenfor kirken? Hvordan kan den samme kallsvissheten som gir mening og utholdenhet prege oss også der?

  Mer enn å beskrive alle svarene reflekter Kristoffer Stokke åpent og deler egne erfaringer fra livet som tidligere pastor og næringslivskonsulent. I dag leder Kristoffer et investeringsselskap med fokus på eiendomsutvikling.   

   

  Bolk 2 fredag 28/7 kl.18-19

  Helbredelse
  Thomas Stornes, leder i IMI Kirkens helbredelsesrom. Rom: Klasserom 2 hovedbygg

  Det er umulig å lese evangeliene uten å legge merke til at helbredelse var en sentral del av Jesu tjeneste. Hva har dette å si for disippellivet i dag? På dette seminaret vil vi snakke om det bibelske grunnlaget for hvorfor vi ber for syke, og vil også bruke tid på hvordan bønn for syke kan gjøres i praksis.

  Thomas Stornes er daglig leder for PAAHJUL AS, Kirkens Bymisjons sykkelverksted som driver med arbeidstrening for tidligere rusmisbrukere. Han er gift med Marian og far til 4 barn. Thomas er leder for Helbredelsesrommet i IMI-kirken og underviser også på menighetens profetikurs. På fritida liker han å lage mat, lese og tilbringe tid med venner.

  Profeti
  Maria G. Lunde, leder for Profetiskolen. Rom: Klasserom 1 hovedbygg

  1.Kor 14,3 forteller oss at: "...den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst." Hva innebærer det så å tale profetisk? Hvordan kan jeg motta et profetisk budskap og hvordan kan jeg dele dette med andre slik at de blir oppmuntret? I dette seminaret vil Maria Lunde prøve å svare på disse spørsmålene ved å vise til hva Bibelen sier om å tale profetisk og ved å dele fra erfaringer eget liv og IMI Kirken. Og ikke minst vil du få muligheten til å øve deg på å motta og gi profetiske ord til andre! 

  Maria G. Lunde leder Profetiskolen med oppstart høsten 2017. Maria elsker Guds nærvær og å se mennesker rotfestet i sin identitet som Guds barn.

  Forbønn
  Anne G. Lunde, leder for IMI Veiledningssenter. Rom: Møterom hovedbygg

  Forbønn og betjening er en viktig komponent når vi feirer gudstjeneste i IMI Kirken og når vi samles på konferansene våre. Vi tror at menigheten som fellesskap er kalt til å vise omsorg, og at vi gjennom personlig forbønn kan være Guds redskap for å møte mennesker. Seminaret tar for seg IMI Kirkens forbønnsmodell og hvordan du kan starte opp forbønnstjeneste i din menighet. Passer for deg som ønsker en grunnleggende innføring og trygghet i å be for andre.

  Anne Gotuholt Lunde er leder for IMI Veiledningssenter og brenner for at mennesker skal få livsforvandlende møter med Guds kjærlighet som setter dem fri til å leve sunne og rike liv.

  Alle, alle vil vi ha med? Eller bør vi være mer restriktive med asylsøkende konvertitter?
  Terje Høyland, internasjonal leder i IMI Kirken. Rom: KidsCamp-teltet

  De siste årene har IMI Internasjonal hatt fokus på hvordan grupper, forsamlinger og menigheter kan møte asylsøkere som vil bli kristne. Dette er noen av spørsmålene du kan få svar på: Hvordan kan vi ta imot asylsøkende konvertitter på en god måte? Hvorfor venter IMI Kirken så lenge med dåp av asylsøkende konvertitter? Hvorfor mottar konvertitt-teamet i IMI Kirken konvertitter fra hele landet? Hvordan trene de søkende på en måte som ikke kommer i konflikt med asylmyndighetene? Hvordan forstå hvordan UDI/UNE møter konvertittene?

  Seminaret ledes av Internasjonal leder i IMI Kirken, Terje Høyland. Han har siden 1997 vært involvert i asylrelaterte spørsmål, først på østkanten av Paris og deretter fra 2004 i Norge.

  Hold kjærligheten i live
  Solveig Fjermestad, leder for IMI Kirkens samlivskurs og ekteskapsforberedende kurs. Rom: Peisestua hovedbygg

  Kjæresteforholdet i et ekteskap går ikke bare av seg selv.  Dette er noe par trenger å være bevisst på og som krever en innsats fra begge parter. Hvordan kan vi sammen ha fokus på å øke temperaturen i forholdet? Solveig og Ole Fjermestad ønsker å dele av sin erfaring og gi noen konkrete tips som kan være med på å styrke forholdet i ekteskapet. 

  På seminaret vil vi ha fokus på:

 2. Hvordan kan vi bli flinkere til å lytte til hverandre?
 3. Hva kan vi gjøre for å dele våre innerste tanker og følelser?
 4. Hvilken betydning har kommunikasjonen i forholdet?
 5. Hvordan kan vi finne det beste i hverandre?
 6. Hvordan utfylle hverandres forskjeller?
 7. Hvordan kan de fem kjærlighetsspråkene øke temperaturen i forholdet?
 8.  

 9. Godhet
  Norunn Bakkebø, leder for Godhet Norge. Rom: Auditorium hovedbygg

 10. Små ting gjort i kjærlighet vil forandre denne verden.  Dette er et seminar der du får høre godhetshistorier og du får en rask innføring i å gjennomføre Godhet2018. Samtidig tror vi at godhet er mye mer enn et arrangement. Vi tror at godhet er en kultur og denne kulturen vil fornye din menighet, ditt nabolag, din arbeidsplass og ditt studiested. Bli med på godhetsbevegelsen. En bevegelse som forandrer alle som erfarer godhet.  

  Norunn er gift med Svein-Atle og sammen er de foreldre til Andreas, Anna og Sara Alida. Hun er utdannet helsesøster og har jobbet i IMI Kirken siden 2006. Norunn er leder for Godhet Norge, og har et sterkt engasjement for at alle generasjoner skal få erfare mer av Guds nærvær.

   

  BØNNEHUS
  Festivalens bønnehus i kjelleren på hovedbygget på BiG vil være åpent 24/7 og være tilgjengelig for deg som ønsker å be, søke Gud og hans hjerte, hvile i Hans nærvær og fokus - sammen med noen eller alene. Du er så hjertelig velkommen til å utnytte dette rommet til hvile og tid med Gud og la det bli en oase under dagene her på Åpen Himmel. (PS. Rommet brukes av barnegrupper under formiddagsmøtene og til seminarer på fredag og Helbredelsesrom lørdag 12.30-14.30)


 11. VANNKRIG
  IMI Internasjonal drar også i år i gang en heidundrende vannkrig. Det kan altså bli et gedigent sjøslag i sommersola for små og store. Innenfor et begrenset område er det all mulighet for å bli våt og ha en haug med moro. Med vannballonger og vannpistoler skal alle få kjølt seg ned. I varmetida i Thailand står landet stille i tre dager under den årlige vannfestivalen. På Åpen himmel vil iallefall vannet flyte og tida stå stille. Gjør deg klar til å en real vannkrig. Ta med bøtter og spann og ikke minst vannpistoler. 


FELLESTRENING MED METTE BOYE
Bli med på trening i verdens største helsestudio - under åpen himmel! Dette er trening som passer for deg som liker å avslutte treningsøkten med blodsmak i munnen og for deg som synes en gåtur er nok eller for deg som er et sted i mellom. Enkle øvelser, god trening og fellesskap! Kjempegøy og sunt på en gang:-) Oppmøte på fotballbanen! Ledet av herlige Mette Ellinor Boye! Dette må bare bli kjekt!


HELBREDELSESROM
Lørdag kl. 12.30-14.30 er det helbredelsesrom i bønnerommet i kjelleren på hovedbygget. Dette er et sted for å motta forbønn for fysiske sykdommer eller bare være i Guds nærvær. Du vil møte mennesker som er opplært til å be for andre og gjøre slik Jesus ga oss i oppdrag å gjøre. Velkommen til å besøke helbredelsesrommet og få et livsforvandlende møte med Guds godhet.


 

//